Chính sách đại lý

Chính sách đại lý

Dựa vào doanh số đạt được và khả năng thanh toán của khách hàng trong từng khu vực địa lý, Mitumark sẽ phân cấp đại lý bán lẻ.
Đại lý bán lẻ cấp 1: Là đại lý bán lẻ có doanh số tháng đạt 80tr/tháng hoặc có doanh số cao nhất trong một vùng địa lý (tỉnh, thành phố).
Đại lý bán lẻ cấp 2: Là đại lý bán lẻ có doanh số bán hàng dưới 50tr/tháng hoặc có doanh số thấp hơn đại lý bán lẻ cấp 1.