Chính sách bảo trì - bảo hành

Chính sách bảo trì - bảo hành

1. Với phần mềm thường xài offline cài trên máy tính khách hàng

  • Bản quyền sử dụng mãi mãi
  • Bảo hành bảo trì, nâng cấp bản mới trong 01 năm tính từ ngày đăng ký bản quyền
  • Nội dung bảo hành: Xử lý sự cố phần mềm hoặc các phần mềm khác gây ra. Chuyển đổi máy tính, hỏng máy tính (01 lần). Nâng cấp phiên bản mới và hướng dẫn sử dụng hệ thống.
  • Sau thời gian bảo trì, bạn có thể đăng ký bảo trì thêm, phí hàng năm là 500 nghìn đồng.