Giao hàng & Thanh toán

Giao hàng & Thanh toán

  1. Lựa chọn phiên bản phần mềm dịch vụ thích hợp với nhu cầu sử dụng.
  2. Thanh toán.
  3. FasCon sẽ gửi key kích hoạt (với phần mềm thường), gia hạn tài khoản (với phần mềm đám mây) và chuyển hàng (với sản phẩm phần cứng) ngay sau khi nhận được tiền.
  4. Tiến hành chỉnh sửa các điểm để phù hợp hơi với nhu cầu sử dụng.